Uplatnění reklamace - odstoupení od smlouvy

Aby reklamace, čí odstoupení od smlouvy proběhlo ZDARMA je třeba nás kontaktovat, abychom Vám poslali štítek na zásilku.

V případě že nám pošlete zboží zpět, jinak než přes reklamačního asistenta, doprava nebude proplacena.

V případě reklamace nebo odstoupení od smlouvy nás kontaktujte na Email: dejmis-fashion@seznam.cz

nebo pomocí SMS na číslo +420 725 140 669

Budeme Vás co nejdřív kontaktovat.

Reklamace, odstoupení od smlouvy proběhne pomocí reklamačního asistenta od společnosti Zásilkovna.cz, pošleme  Vám štítek který nalepíte na balík a odnesete do pobočky Zásilkovny (více jak 1500 výdejních míst po celé ČR).  

 

Formulář pro uplatnění reklamace / odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy / reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).


Adresát (prodávající):

Internetový obchod: www.dejmis.cz

Společnost: Jaroslav Tolar

Se sídlem: Ždírec, Žďár 42,

PSČ: 336 01

IČ: 034 882 41

E-mailová adresa: dejmis-fashion@seznam.cz

Telefonní číslo: +420 725 140 669

Spotřebitel:

Jméno a příjmení:

Adresa:

Telefon a e-mail:

 

(Nehodící škrtněte)

  • Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu zboží 

 

  • Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

Vážení,

Datum objednání:

Číslo objednávky:

Číslo faktury:

Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem: (dobírka, bankovní převod, online kartou)
a budou navráceny zpět převodem na bankovní účet:

 

V případě reklamace popište důvod reklamace, o jakou vadu se jedná:

 

 

 

V (zde vyplňte místo), Dne (zde doplňte datum)

 

(podpis)
______________________________________

Jméno a příjmení spotřebitele

 

Seznam příloh:

Faktura za objednané zboží č. (*)

 


Obecná poučení k uplatnění reklamace

Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem.

Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.

Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24 měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.

Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.